Associacionisme al procés de jubilació del professorat de la UV: perfil psico-social
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Associacionisme al procés de jubilació del professorat de la UV: perfil psico-social

DSpace Repository

Associacionisme al procés de jubilació del professorat de la UV: perfil psico-social

Show simple item record

dc.contributor.author Galiana Llinares, Laura en
dc.contributor.author Sancho Requena, Patricia en
dc.contributor.author Oliver Germes, Amparo en
dc.date.accessioned 2013-05-22T10:22:39Z
dc.date.available 2013-05-22T10:22:39Z
dc.date.issued 2012 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/27977
dc.description.abstract La comprensió dels efectes de la transició a la jubilació per a la salut i el benestar psicològic s'ha convertit en un camp d'investigació cada cop més reivindicat (Neuman, 2008), tant per la conjuntura polític-econòmica actual, com per les noves característiques i necessitats de la població major (Pérez, 2006). Donades les característiques particulars i la pràctica inexistència de literatura, l'estudi del col'lectiu dels professors universitaris cobra especial abast en aquesta situació. Així doncs, el present treball té com a objectiu avaluar la satisfacció amb la jubilació i el benestar, de forma extensa i detallada, d'una mostra de 22 professors universitaris jubilats de la Universitat de València. Els resultats mostren un adequat ajust al procés de jubilació i alts índexs de benestar, i es conclouen tant similituds com diferències amb respecte d'altres investigacions en diferents contextos. es
dc.source Laura Galiana Llinares ; Patricia Sancho Requena ; Amparo Oliver Germes. Associacionisme al procés de jubilació del professorat de la UV: perfil psico-social. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2012, Vol. 14, no. 1: 181-196 es
dc.subject Professorat universitari, jubilació, benestar, característiques sòcio-demogràfiques, envelliment., University professors, retirement, well-being, socio-demographic characteristics, aging., Artículo es
dc.title Associacionisme al procés de jubilació del professorat de la UV: perfil psico-social es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA es
dc.description.abstractenglish The understanding of the effects of the retirement transition on health and psychological well-being has become a research arena more and more claimed (Neuman, 2008), because of the current political and economic moment, and because the elderly new features and needs (Pérez, 2006). Given their particular characteristics and the ubiquitous literature inexistence, the study of the university professors group seems to have special relevance in this situation. Thus, the aim of this study is to assess the satisfaction with retirement and the well-being, in an extensive and detailed way, in a sample composed by 22 university professors from the University of Valencia. Results show an adequate adjustment to the retirement process and high wellbeing indexes, and both similarities and differences between this and other researches in different contexts are concluded. es

View       (325.5Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics