Claudii Ptolomei Cosmographie
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Claudii Ptolomei Cosmographie

DSpace Repository

Claudii Ptolomei Cosmographie

Show simple item record

dc.contributor.author D' Angelo, Jacopo, trad ca
dc.contributor.author Nicolaus Germanus, s. XV ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Ptolemeu, Claudi, ca. 90-ca. 168 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T13:35:26Z
dc.date.available 2017-11-23T13:35:26Z
dc.date.created [entre 1460 i 1477] ca
dc.date.issued [entre 1460 i 1477] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0693 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/25913
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 1v) ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 108 + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls ; signatures de quadern ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 57 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Les notes, així como tots els textos inclosos a l'interior dels plànols estan escrits per altres mans ca
dc.description Decoració: En el full 1r orla amb "bianchi girari", medalló en blanc per posar-hi el escut d'armes del propietari. Les caplletres del començament de cadascun dels llibres estan decorades amb "bianchi girari", les dels diferents capítols decorades amb pà d'or i tintes de diferents colors. El códex incorpora, així mateix, 27 plànols (1 planisferi, 10 mapes d'Europa, 4 d'Àfrica i 12 d'Àsia) que constitueixen el llibre vuitè. Els plànols (verso i recto) estan precedits d'una descripció del seu contingut situada al recto anterior ca
dc.description Enquadernació: Del segle XV restaurada en 1973, pell llaurada, sobre fusta; mancat de fermalls i amb cants daurats ca
dc.description Origen: Escrit a Itàlia amb anterioritat a 1477 (J. Fischer) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 858 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 693 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El "codex valentinus" transcriu íntegrament la versió llatina de la "Cosmographia" de Claudi Ptolemeu, dedicada al pontífex Alexandre V i traduïda per Jacobus Angelus, la traducció dels mapes, però, hauria estat realitzada per Francesco di Lapacino i Domenico Boninsegni, segons J. Fischer. Aquesta versió presenta huit llibres de la susdita obra, dels quals l'últim incorpora 27 mapes, atribuïts al cartògraf alemany Donnus Nicolaus Germanus que desenvolupà part de la seua activitat a Florència. Aquest manuscrit, segons Fischer, serví de model per tal de preparar l'edició de Bolonya de 1477, a més a més, el Ptolemeu de València és el més antic dels còdexs que presenten els mapes de Ptolemeu amb la projecció anomenada Donis ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-1v: "[rúbr.] Beatissimo patri Alexandro quinto pontifici maximo Iacobus Angelus. [text] Ad tempora Claudii Ptolomei cogitanti mihi ... Ptolomeum ip[su]m latine loque[n]tem audiam[us]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1v-f.9r: "[rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie liber primus incipit. In quo differt Cosmographia a corographia. [text] Cosmographia designatrix imitatio est totius cognitii orbis ... [rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie liber primus finit" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 9r-17v: "[rúbr.] Eiusdem liber secundus hec habet. [text] Eiusdem tractatus expositionem plage magis occidentalis Europa ... [rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie liber secundus finit" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 17v-26v: "[rúbr.] Eiudem liber tertius hec habet. ; [f. 18r: text] Expositionem partis orientalis Europe iuxta subiectas provincias ... ; [f. 26v: rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie liber tertius finit" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 26v-33r: "[rúbr.] Eiudem liber quartus hec habet. [text] Expositionem totius Aphrice iuxta subiectas provincias ... [rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie quartus liber explic[it]" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 33r-41v: "[rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie quintus hec habet. [text] Expositionem p[r]imarum partiu[m] magne Asie ... [rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie quintus liber finit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 41v-47r: "[rúbr.] Eiusdem liber sextus hec habet. [text] Expostionem partium que sequu[n]tur Asie Maioris ... [rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie sextus liber finit" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 47r-52v: "[rúbr.] Eiusdem liber septimus hec habet. [text] Expositionem ultimarum partium Maioris Asie ... [rúbr.] Claudii Ptolomei Cosmographie septimus liber finit" ca
dc.description.tableofcontents 9 f. 52v-53r: "[rúbr.] Eiusdem incipt liber VIIIs et hec habet. [text] Cum qua presupositione facere oportet habitabilis nostre divisionem ad tabulas ... que restant incipienda sunt" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 53v-55r: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 55v-56r: [Planisferi ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 57r-75r: [Mapes d'Europa] "[rúbr.] Expositio omnium su[m]marum quibus continentur in Europa tabule decem provincie quatuor et treginta ... [text] Finis Europe tabule decem ; [f. 75v-76r: rúbr.] Decima et ultima Europe tabula" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 77r-84v: [Mapes d'África] "[rúbr.] Lybie. Tabule quatuor quar[um] prima ... Finis Africe tabule quatuor" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 84v-108v: [Mapes d'Àsia] "[rúbr.] Asie Maioris tabue [sic] duodecim, quarum prima ... Claudii Ptolomei viri alexandrini Cosmographie octavus et ultimus liber finit" ca
dc.format.extent 108 f. : il. ; 440 x 305 mm enquadernació 455 x 320 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 193 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 506 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 162 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 495 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1895, lám. XXI ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2078, fig. 711 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 157 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 142 ca
dc.relation.isreferencedby Fischer, J., "El vaioso manuscrito latino Ptolomeo de la Biblioteca de la Universidad de Valencia", en Ibérica, p. 103-107 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 139 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV t. II p. 657(b ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 231-232, n. 193 ca
dc.relation.isreferencedby Navarro Brotons, Víctor, Introducción a Claudio Ptolomeo "Cosmografía". Códice latino. Biblioteca Universitaria de Valencia (Siglo XV) ca
dc.relation.isreferencedby Rosselló i Verger, Vicenç M., Cartografia històrica dels Països Catalans, p. 97 ca
dc.relation.isreferencedby Rosselló i Verger, Vicenç M., "Cartografía", en Los tesoros de la Universitat de València, p. 77-92 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Claudii Ptolomei Cosmographie la
dc.title.alternative Geographia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0693/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0693/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plu. 1. n. 9) ca
dc.description.custevent Catálogo de la exposición bibliográfica sobre Física e Historia de la Ciencia, 12; La Corona de Aragón en el Mediterráneo. Un legado común para España e Italia. 1282-1942, 342; La Corona d'Aragó. El regne de València en la Expansió mediterranea (1283-1942), 186; Ex-libris Universitatis, n. 39 p. 199 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19894338 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0693 ca
dc.identifier.local Olim 850 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics