El camp periodístic i els professionals de la informació al País Valencià. Anàlisi de l'estructura comunicativa i de les argumentacions dels periodistes sobre el periodisme
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El camp periodístic i els professionals de la informació al País Valencià. Anàlisi de l'estructura comunicativa i de les argumentacions dels periodistes sobre el periodisme

DSpace Repository

El camp periodístic i els professionals de la informació al País Valencià. Anàlisi de l'estructura comunicativa i de les argumentacions dels periodistes sobre el periodisme

Show simple item record

dc.contributor.advisor Xambó Olmos, Rafael
dc.contributor.advisor Alcolea Banegas, Jesús
dc.contributor.author Parreño i Rabadán, Mònica
dc.contributor.other Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència es_ES
dc.date.accessioned 2012-11-23T11:28:58Z
dc.date.available 2012-11-24T07:10:03Z
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 09-11-2012 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/25123
dc.description.abstract El principal interès d’aquesta recerca és l’estudi del camp periodístic en el seu estat actual i els canvis produïts en les darreres dècades, tot i prenent com a material empíric principalment l’anàlisi de les opinions i raons dels professionals de la informació sobre el camp i l’anàlisi de l’estructura comunicativa. L’estudi està fonamentat en les teories de les principals escoles sobre comunicació i els mèdia per a aplicar-les a un context determinat, el País Valencià. La tria dels professionals s’ha realitzat en aquest context, i l’estudi de l’estructura recull les dades de la comunitat autònoma, d’Espanya i d’Europa per a comparar-les. Els dos eixos de la recerca pel que fa als fonaments metodològics són: 1. L’aportació de la teoria del camp del sociòleg francès Pierre Bourdieu i la sociologia reflexiva per a comprendre les relacions objectives entre els agents i l’estructura comunicativa. 2. L’aplicació de l’anàlisi argumental (Pragma-Dialectical Approach) per a conèixer les reflexions i opinions dels professionals de la informació sobre la qualitat del periodisme. es_ES
dc.format.extent 310 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Bourdieu es_ES
dc.subject pragma--dialectical approach es_ES
dc.subject sociologia es_ES
dc.subject estructura comunicativa es_ES
dc.subject entrevistes en profunditat es_ES
dc.subject periodistes es_ES
dc.subject País Valencià es_ES
dc.subject comunicació es_ES
dc.subject periodisme es_ES
dc.title El camp periodístic i els professionals de la informació al País Valencià. Anàlisi de l'estructura comunicativa i de les argumentacions dels periodistes sobre el periodisme es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Otras especialidades sociológicas es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::FILOSOFÍA::Otras especialidades filosóficas es_ES
dc.description.abstractenglish The main interest in this research lies in studying the field of journalism in its current state and the changes seen in recent decades, using empirical information such as an analysis of the opinions and reasons given by information professionals about the field and an analysis of the communication structure. The study is based on the theories from the main schools of thought about communication and the media, in order to apply them to one specific context: the Valencian Country. The choice of professionals has been made within this context, and the study on the structure includes data on this autonomous region, on Spain and on Europe so as to compare them. The two lines of research in terms of the methodological bases are: 1. The theoretical contribution from the field of the French sociologist Pierre Bourdieu and reflexive sociology in order to understand the objective relations between the agents and the communication structure. 2. The application of argumentative analysis (Pragma-Dialectical Approach) to understand the thoughts and opinions of information professionals about the quality of journalism. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (2.334Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics