Filter by: Subject
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Filter by: Subject

DSpace Repository

Filter by: Subject

Adolescents, agressió, deures, diferències de sexe, diferències evolutives, impulsivitat, ira, lectura, preadolescents, televisió, videojocs, Adolescent, aggression, homework, sex differences, developmental differences, impulsiveness, anger, reading, preadolescent, television, videogames., Artículo (1)
Adolescència, edat, educació secundaria, empatia, sexe., Adolescence, age, secondary education, empathy, sex, Artículo (1)
Artículo (3)
Avaluació de cultura de seguretat, centrals nuclears., Safety culture assessment, nuclear power plants, Artículo (1)
Burocràcia, futur de les organitzacions, models teòrics, organització científica del treball, paradigma, percepcions i creences, visió integradora., Bureaucracy, future of the organizations, theoretical models, scientific organization of the work, paradigm, perceptions and beliefs, integrated view., Artículo (1)
Capital social, xarxa de relacions socials, empresa, coneixement, innovació., Social capital, social network, enterprise, innovation, knowledge, Artículo (1)
Conducta antisocial, deshumanització, infrahumanització, intervencions, representació, sentiments, Antisocial behavior, dehumanization, infrahumanization, interventions, representation, emotions., Artículo (1)
Conflicte intragrup, entrenament, equips virtuals., Intragroup conflict, training, virtual teams, Artículo (1)
Conflicte, dinàmica de grups, experiències residencials, models docents, presencial, tasques laborals i professionals, transformacions, vicissituds., Conflict, dynamic of groups, residential experiences, teaching models, presence, labour and professional tasks, transformations, vicissitudes, Artículo (1)
Context social, envelliment, jubilació primerenca, treballadors grans., Social context, aging, early-retirement, older workers., Artículo (1)

Search DSpace

Advanced Search

Browse