Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas

DSpace Repository

Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas

Show simple item record

dc.contributor.author Gundisalvus Hispanus, fl. 1470-1480, cop ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Florència ca
dc.creator Jeroni, sant, ca. 342-420 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T13:50:15Z
dc.date.available 2017-11-23T13:50:15Z
dc.date.created [entre 1470 i 1480] ca
dc.date.issued [entre 1470 i 1480] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0893 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/23133
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 3r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 310 (els f. 1 i 310 en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada deu fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 40 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Copiat per G. Hispano (f. 309v) ca
dc.description Decoració: Frontispici dins de cercle, fora del, hi ha altres dotze menuts cercles amb els noms dels profetes, tot envoltat d'adorns en or i colors i amb escut dels sobirans de Nàpols; en el f. 3r orla, estil renaixentista, també en or i colors, amb emblemes: planta de mill, filactèria en forma de S amb la divisa "ant sienpre Arago"; llibre obert, muntanya de puntes de diamant; escut del Duc de Calàbria envoltat de la perruca de dona, a la dreta i a l'esquerra motiu vegetal i en la part inferior planta de mill tot just visible a causa del desgast; tron en flames; nus. Aquests emblemes estan intercalats en una decoració floral en la qual es troben tres parelles de "putti"; caplletres miniades en or i colors, les del principi dels llibres amb belles orles laterals; títols en línies, alternades d'or i blau, excepte els últims en roig o blau; text dels profetes, així com moltes línies, epígrafs i notes marginals en roig ca
dc.description Enquadernació: Tafilet llaurat, sobre fusta; mancat de fermalls i amb cants daurats. Restaurada en 1971 ca
dc.description Origen: Escrit a Florència entre 1470 i 1480 (Derolez) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 773 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 893 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu els comentaris de sant Jeroni als dotze profetes menors. En dues ocasions el copista ha incorporat els pròlegs del mateix autor als llibres de les profecies de Miquees (f. (149r) i Malaquies (f. 293r). Aquest manuscrit fou copiat per l'escrivà Gundisalvus Hispanus, el qual treballà a Florència en la dècada de 1470 ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2v: "[rúbr.] In hoc ornatissimo codice continentur op[er]a beati Ieronymi i[n] circum pictis, circulis adnotata. Super Oseam. Super Iohelem. Super Amos. Super Abdiam. Super Ionam. Super Micheam. Super Naum. Super Abacuc. Super Sophonia[m]. Super Aggeum. Super Zacharia[m]. Super Malachiam" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 3r-61v: "[rúbr.] Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas proemium foeliciter incipit et primo in Osee prophetam. [text] Si in explanationibus ommium prophetarum Sancti Spiritus indigemus adventu ut cuius instictu scripti sunt ... ;[f. 61r: text] et in resurrectionem multorum Israel. [f. 61v: rúbr.] Hieronimi in Osee prophetam liber III[us] et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 61v-80r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi prologus in Iohel proheta[m]. [text] Non idem ordo est duodecim prophetarum apud LXX interpretes qui in hebraica veritate retinetur ... diligit dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob. [rúbr.] Hieronimi in Iohel propheta[m] liber primus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 80r-126r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi prologus in Amos propheta[m]. [text] Amos propheta qui sequitur Iohelem et est tertius duodecim prophetarum ... cuius promissio lex nature est. [rúbr.] Hieronimi in Amos prophetam liber tertius et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 126r-134v: "[rúbr.] Incipit prologus eiusdem Hieronimi in Abdiam prophetam. [text] Cum essem parvulus, ut parvulus loquebar, ut parvulus sapiebam, ut parvulus cogitabam ... qui veriora [et] meliora dixerit in illius sententiam transgredere. [rúbr.] Hieronimi in Abdiam prophetam liber primus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 134v-149r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Ionam prophetam prologus. [text] Triennium circiter fluxit postquam quinq[ue] prophetas interpretatus sum Micheam, Naum, Abacuc ... qui comparantur iumentis insipientib[us] [et] assimilantur eis ; [f. 149r: rúbr.] Hieronimi in Ionam prophetam liber primus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 149r-183r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Michea[m] prophetam prologus. [text] Temporibus Ioathe, Ezechie, Achaz regum iuda Micheam ad hanc prophetiam ... ; Alius prologus. Micheas in quem nunc commentarios dictare cupio ... ne amplius de luto [et] paleis ægiptias extruat civitates. [rúbr.] Hieronimi in Micheam prophetam liber II[us] et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 183r-201r: "[rúbr.] Incipit eiusdem in Naum propheta[m] prefatio. [text] Iuxta LXX interpretes in ordinatione XII prophetarum post Ionam Naum ponitur ... irruit quidem sed ingredi non potest. [rúbr.] Hieronimi in Naum prophetam liber primus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 201r-228v: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Abacuc prophetam prologus. [text] Primum Cromati episcoporum doctissime scire nos convenit corrupteapud grecos et latinos ... [et] cantores ceteros in eo carmine superabo. [rúbr.] Hieronimi in Abacuc prophetam liber secundus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 228v-233r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Sophoniam prophetam liber I[us]. [text] Capitulum I. Verbum domini quod factum est ad Sophoniam filium Chusi filii Godolie filii Amasie filii Ezechiæ ... secu[n]dum superiorem intelligentiam teximus presens extremum capitulum. [rúbr.] Hieronimi in Sophoniam prophetam liber primus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 11 f. 233r-237r: "[rúbr.] Incipit eiusdem in Aggeum prophetam liber primus ; [f. 233v: text] Capitulum I. In anno secundo Darii filii Histaspis regis persarum in mense sexto in die una mensis factu[m] ... ; [f. 237r: text] hoc est quasi anulo consignetur. [rúbr.] Hieronimi in Aggeum liber primus et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 237r-292v: "[rúbr.] Incipit eiusdem in Zachariam prophetam prologus ad Exuperium episcopum tolosanum. [text] Ultimo iam autumni tempore frater noster filius tuus Sisinnius monachus ... quem de domo Domini asserunt auferendum. Am[en]. [rúbr.] Hieronimi in Zachariam prophetam liber tertius et ultimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 292v-309v: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi prefatio in Malachiam prophetam ad Minervum et Alexandrum ; [f. 293r: text] Deus per Moysen populo Israel preceperat sacerdotes tabernaculi ... in eundem q[uo]d deos alienos coluerint significant. [rúbr.] Hieronimi in Malachiam incipit liber I[us]. [text] Ultimum duodecim prophetarum Malachiam interpretari volumus cuius nomen ...; [f. 309v: text] [et] principes æcclesiæ iugo colla submittere. G. Hispano" ca
dc.format.extent 310 f. : il. ; 394 x 268 mm enquadernació 410 x 285 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..."(Ferrara, 1527), 44 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 46 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 102 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 436 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1191 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2017, fig. 672 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 97 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 83, làm., 115 ca
dc.relation.isreferencedby Colophons, II, 5522 ca
dc.relation.isreferencedby Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 825 ca
dc.relation.isreferencedby Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II, p. 481-483, n. 193, làm. 162 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 153-154, n. 44 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas la
dc.title.alternative Comentarii in Prophetas minores ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0893/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0893/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca de Alfonso, duque de Calabria; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plu. 2 n. 3) ca
dc.description.custevent Els vestits del saber, enquadernacions mudèjars a la Universitat de València, p.160-161 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19404517 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0893 ca
dc.identifier.local Olim 773 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics