Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas

DSpace Repository

Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas

Show full item record

     Jeroni, sant, ca. 342-420
Gundisalvus Hispanus, fl. 1470-1480, cop; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1470 i 1480]Otros títulos: Comentarii in Prophetas minores
Lugar: Itàlia Florència

Lengua: la
Descripción física: 310 f. : il. ; 394 x 268 mm enquadernació 410 x 285 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu els comentaris de sant Jeroni als dotze profetes menors. En dues ocasions el copista ha incorporat els pròlegs del mateix autor als llibres de les profecies de Miquees (f. (149r) i Malaquies (f. 293r). Aquest manuscrit fou copiat per l'escrivà Gundisalvus Hispanus, el qual treballà a Florència en la dècada de 1470Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0893
Olim 773
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0893 http://hdl.handle.net/10550/23133
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca de Alfonso, duque de Calabria; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plu. 2 n. 3)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 3r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 310 (els f. 1 i 310 en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 40 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Copiat per G. Hispano (f. 309v)
Decoració: Frontispici dins de cercle, fora del, hi ha altres dotze menuts cercles amb els noms dels profetes, tot envoltat d'adorns en or i colors i amb escut dels sobirans de Nàpols; en el f. 3r orla, estil renaixentista, també en or i colors, amb emblemes: planta de mill, filactèria en forma de S amb la divisa "ant sienpre Arago"; llibre obert, muntanya de puntes de diamant; escut del Duc de Calàbria envoltat de la perruca de dona, a la dreta i a l'esquerra motiu vegetal i en la part inferior planta de mill tot just visible a causa del desgast; tron en flames; nus. Aquests emblemes estan intercalats en una decoració floral en la qual es troben tres parelles de "putti"; caplletres miniades en or i colors, les del principi dels llibres amb belles orles laterals; títols en línies, alternades d'or i blau, excepte els últims en roig o blau; text dels profetes, així com moltes línies, epígrafs i notes marginals en roig
Enquadernació: Tafilet llaurat, sobre fusta; mancat de fermalls i amb cants daurats. Restaurada en 1971
Origen: Escrit a Florència entre 1470 i 1480 (Derolez)
Signatura anterior: Ms. 773
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 893
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 2v: "[rúbr.] In hoc ornatissimo codice continentur op[er]a beati Ieronymi i[n] circum pictis, circulis adnotata. Super Oseam. Super Iohelem. Super Amos. Super Abdiam. Super Ionam. Super Micheam. Super Naum. Super Abacuc. Super Sophonia[m]. Super Aggeum. Super Zacharia[m]. Super Malachiam"2. f. 3r-61v: "[rúbr.] Sancti Hieronymi ad Pammachium in duodecim prophetas proemium foeliciter incipit et primo in Osee prophetam. [text] Si in explanationibus ommium prophetarum Sancti Spiritus indigemus adventu ut cuius instictu scripti sunt ... ;[f. 61r: text] et in resurrectionem multorum Israel. [f. 61v: rúbr.] Hieronimi in Osee prophetam liber III[us] et ultimus explicit"3. f. 61v-80r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi prologus in Iohel proheta[m]. [text] Non idem ordo est duodecim prophetarum apud LXX interpretes qui in hebraica veritate retinetur ... diligit dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob. [rúbr.] Hieronimi in Iohel propheta[m] liber primus et ultimus explicit"4. f. 80r-126r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi prologus in Amos propheta[m]. [text] Amos propheta qui sequitur Iohelem et est tertius duodecim prophetarum ... cuius promissio lex nature est. [rúbr.] Hieronimi in Amos prophetam liber tertius et ultimus explicit"5. f. 126r-134v: "[rúbr.] Incipit prologus eiusdem Hieronimi in Abdiam prophetam. [text] Cum essem parvulus, ut parvulus loquebar, ut parvulus sapiebam, ut parvulus cogitabam ... qui veriora [et] meliora dixerit in illius sententiam transgredere. [rúbr.] Hieronimi in Abdiam prophetam liber primus et ultimus explicit"6. f. 134v-149r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Ionam prophetam prologus. [text] Triennium circiter fluxit postquam quinq[ue] prophetas interpretatus sum Micheam, Naum, Abacuc ... qui comparantur iumentis insipientib[us] [et] assimilantur eis ; [f. 149r: rúbr.] Hieronimi in Ionam prophetam liber primus et ultimus explicit"7. f. 149r-183r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Michea[m] prophetam prologus. [text] Temporibus Ioathe, Ezechie, Achaz regum iuda Micheam ad hanc prophetiam ... ; Alius prologus. Micheas in quem nunc commentarios dictare cupio ... ne amplius de luto [et] paleis ægiptias extruat civitates. [rúbr.] Hieronimi in Micheam prophetam liber II[us] et ultimus explicit"8. f. 183r-201r: "[rúbr.] Incipit eiusdem in Naum propheta[m] prefatio. [text] Iuxta LXX interpretes in ordinatione XII prophetarum post Ionam Naum ponitur ... irruit quidem sed ingredi non potest. [rúbr.] Hieronimi in Naum prophetam liber primus et ultimus explicit"9. f. 201r-228v: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Abacuc prophetam prologus. [text] Primum Cromati episcoporum doctissime scire nos convenit corrupteapud grecos et latinos ... [et] cantores ceteros in eo carmine superabo. [rúbr.] Hieronimi in Abacuc prophetam liber secundus et ultimus explicit"10. f. 228v-233r: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi in Sophoniam prophetam liber I[us]. [text] Capitulum I. Verbum domini quod factum est ad Sophoniam filium Chusi filii Godolie filii Amasie filii Ezechiæ ... secu[n]dum superiorem intelligentiam teximus presens extremum capitulum. [rúbr.] Hieronimi in Sophoniam prophetam liber primus et ultimus explicit"11 f. 233r-237r: "[rúbr.] Incipit eiusdem in Aggeum prophetam liber primus ; [f. 233v: text] Capitulum I. In anno secundo Darii filii Histaspis regis persarum in mense sexto in die una mensis factu[m] ... ; [f. 237r: text] hoc est quasi anulo consignetur. [rúbr.] Hieronimi in Aggeum liber primus et ultimus explicit"12. f. 237r-292v: "[rúbr.] Incipit eiusdem in Zachariam prophetam prologus ad Exuperium episcopum tolosanum. [text] Ultimo iam autumni tempore frater noster filius tuus Sisinnius monachus ... quem de domo Domini asserunt auferendum. Am[en]. [rúbr.] Hieronimi in Zachariam prophetam liber tertius et ultimus explicit"13. f. 292v-309v: "[rúbr.] Incipit eiusdem Hieronimi prefatio in Malachiam prophetam ad Minervum et Alexandrum ; [f. 293r: text] Deus per Moysen populo Israel preceperat sacerdotes tabernaculi ... in eundem q[uo]d deos alienos coluerint significant. [rúbr.] Hieronimi in Malachiam incipit liber I[us]. [text] Ultimum duodecim prophetarum Malachiam interpretari volumus cuius nomen ...; [f. 309v: text] [et] principes æcclesiæ iugo colla submittere. G. Hispano"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..."(Ferrara, 1527), 44"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 46Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 102Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 436Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1191Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2017, fig. 672Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 97De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 83, làm., 115Colophons, II, 5522Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 825Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II, p. 481-483, n. 193, làm. 162Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 153-154, n. 44
Exposiciones: Els vestits del saber, enquadernacions mudèjars a la Universitat de València, p.160-161

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/23133
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics