Marci Fabii Quintiliani De institutione oratoria
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Marci Fabii Quintiliani De institutione oratoria

DSpace Repository

Marci Fabii Quintiliani De institutione oratoria

Show simple item record

dc.contributor.author Luni, Pietro Ippolito da, fl. 1472-1493, cop ca
dc.contributor.author Rapicano, Cola, il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Quintilià, Marc Fabi, ca. 30-ca. 95 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T08:20:57Z
dc.date.available 2017-11-23T08:20:57Z
dc.date.created [ca. 1473] ca
dc.date.issued [ca. 1473] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0692 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/21988
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 1v) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. ii (pergamí actual) + 266 (en blanc el f. 266) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada huit fulls ; manca del primer quadern (f. 3 al 10) ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 35 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Copiat per Ippolito Lunense (f. 265r) en 1473 (Derolez) ca
dc.description Decoració: En el verso del primer full el títol dins d'una mitjacanya formada per dos corns de l'abundància. En el full següent, al començament del text, orla en la composició de la qual entren adorns, flors, fruites, animals, emblemes, medallons amb bustos d'emperadors, l'ermità amb la llegenda "Probanda", "putti" i l'escut dels monarques de Nàpols, dins d'una garlanda formada per corns de l'abundància subjecta per "putti"; miniatura representant Quintilià amb vestit porpra donant lliçó a tres alumnes; caplletres miniades amb orletes al començar els llibres i altres més xicotetes; títols i notes marginals en or, roig o blau i combinats estos colors; buits deixats pel copista ca
dc.description Enquadernació: Del segle XV restaurada en 1973, pell sobre fusta, es conserva part de l'antiga llaurada en sec. Restes de gafets en el pla superior ca
dc.description Origen: Escrit a Nàpols, probablement l'any 1473. Aquest any, el 2 d'octubre, la tresoreria registrà el pagament de quaranta ducats per la copia d'aquest manuscrit. Així mateix percebé Cola Rapicano, el 26 de març de 1474, la quantitat de disset ducats per la il·luminació d'aquest manuscrit (De Marinis, Toscano, G.) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 796 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 692 ca
dc.description Al f. 1r text amb lletra posterior de finals del s. XVI: "Marcus Fabius Quintilianus De Institutione Oratoria. Lit. A plu. 1 n. 17" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu l'obra "Institutio oratoria" de Quintilià, de la qual está incomplet el llibre primer atés que hi manca el text entre llibre I, Prohoemium V fins llibre I, 3, XIII (manquen el f. 3-10). Copia, a més a més, nombroses notes marginals atribuïdes a Lorenzo Valla. El copista sovint utilitza el alfabet grec per tal d'escriure les paraules gregues relacionades amb la retòrica ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1v: "[rúbr.] Titulus operis summi oratoris Marci Fabii Quintiliani De institucione oratoria liber incipit " ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2r-2v: "[rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani ad Tryphonem epistola. [text] Fabius Quintilianus Tryphoni suo salute[m] Efflagitasti quotidiano convicio ut libros quos ad Marcellu[m] meum De institutione oratoria .... ut in manus hominum q[uam] emendantisimi veniant" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 2v -30v: "[rúbr.] Marci Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber prim[us] incipit. [text] Post impetrata[m] studiis meis quietem quam ... ; [f. 30r: text] Proximus liber velut novum sum [et] exordium [et] ad rhetoris officia transibit. ; [f. 30v: rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber primus finit" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 30v-52v: "[rúbr.] Incipit secundus. Quando rhetori sit dandus puer. [text] Tenuit consuetudo que quotidie magis invalescit ... Itaq[ue] hæc in eum locum quo de oratore dicturi sumus differamus. ; [f. 52v: rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratori[a] liber II finit" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 52v-75r: "[rúbr.] Incipit III. De scriptoribus artis rhetorice. [text] Quonia[m] in libro secundo quesitum est quid ess[et] rhetorice ... ; [f. 74v-75r] Proximus liber prima, i[d est] exordia, continebit. [rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber tertius finit" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 75r-93v: "[rúbr.] Incipit quartus. Prooemiu[m] [sic]. [text] Perfecto, M[arceve] Victori, operis tibi dedicati tertio libro ... Turpissimum vero non eode[m] ordine exseq[ui] quo quicq[ue] [sic] proposueris. [rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber quartus finit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 93v-119v: "[rúbr.] Incipit quintus. De probacionibus in artificialibus. [text] Fuerunt clari quidem auctores ... ; [f. 119r: text] His t[ame]n habendus modus ut sit ornam[en]to no[n] i[m]pedim[en]to; [f. 119v: rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber qui[n]tus finit" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 119v-137r: "[rúbr.] Incipit sextus. Prooemium [sic.]. [text] Hec, M[arcelle] Victori, ex tua voluntate maxime ingressus sum ... quum precipue de apte dicendo ceperim[us]. [rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber sextus finit" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 137r-155v: "[rúbr.] Incipit septimus. De divisione. [text] De inventione, ut arbitror, satis dictum est ... Quod proximus liber incohabit. [rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber septimus finit" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 156r-175r: "[rúbr.] Incipit octavus. Prooemium [sic]. [text] Bis [sic] fere quæ in proximos quinq[ue] libros collata sunt ... quo causas corrupte eloquentie reddebamus tractavimus. [rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber VIII finit" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 175v-203r: "[rúbr.] Incipit nonus liber. De tropis et quomodo differant figurae a tropis. [text] Quum sit proxi[m]o libro de tropis dictu[m] ... nec accersiti [et] coacti esse videantur. [rúbr.] M[arc]i Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber nonus finit" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 203r-221v: "[rúbr.] Incipit decimus. De copia verborum. [text] Sed haec eloquendi præcepta sicut cogitationi sunt necessaria ... quia sunt alia prius nobis dicenda de his. [rúbr.] M[arci] F[abii] Quintiliani De institutione oratoria liber decimus finit" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 221v-245r: "[rúbr.] Incipit undecimus. De apte dicendo. [text] Parata sicut sup[e]riore libro continetur ... perdamus viri boni [et] gravis auctoritatem. [rúbr.] M[arci] Fabii Quintiliani De institutione oratoria liber undecimus finit" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 245r-265r: "[rúbr.] Incipit duodecimus. Prooemium [sic]. [text] Ventum est ad partem operis destinati longe gravissimam ... at certe quod magis petimus bonam voluntatem. [rúbr.] [Telos]. [O]ratoriarum institutionum M[arci] Fabii Quintiliani finis feliciter. Hippolytus Lunensis excripsit, Deo laudes" ca
dc.format.extent 266 f. : il. ; 398 x 270 mm enquadernació 420 x 290 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 106 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 392 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 164 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 497 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1902 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2079 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 151 ca
dc.relation.isreferencedby Menéndez y Pelayo, Bibliografía Hispano-Clásica, t. IX p. 7-8 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 142-143 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 139 ca
dc.relation.isreferencedby Colophons, II, 7253 ca
dc.relation.isreferencedby Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 814 ca
dc.relation.isreferencedby Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 696, p. 570 ca
dc.relation.isreferencedby De la Mare, "The Florentine Scribes of Cardinal Giovanni of Aragon", p. 271, Appendix I n. 9 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller IV, t. II 652(a ca
dc.relation.isreferencedby Ortells Pérez, M. Lutgarda, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II. p. 415-417, n. 170, làm. 134 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, p. III, 20, tablas12 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., Les rois bibliophiles... cit., I, p. 305-306 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 185, n. 106 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 392, fig. 13 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, S. y Farrell, Eugene F., Estudio Técnico de los Códices Miniados Renacentistas de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, p. 68-69 ca
dc.relation.isreferencedby Fernández López, J., "Un manuscrito aragonés de Quintilano: el códice 692 de la Universidad de Valencia y las notas marginales", Excerpta philogica 9, p. 259-275 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Marci Fabii Quintiliani De institutione oratoria la
dc.title.alternative Institutio oratoria ca
dc.title.alternative De institutione oratoria ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0692/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0692/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca de Ferran d'Aragó; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plut.1 n. 17) ca
dc.description.custevent La biblioteca real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 20; La biblioteca real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 11 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b18616756 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0692 ca
dc.identifier.local Olim 796 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics