[Vesperal]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Vesperal]

Repositori DSpace/Manakin

[Vesperal]

Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Majorana, Cristoforo, fl. ca. 1480-1494, il ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Esglèsia Catòlica ca
dc.date.accessioned 2014-06-25T07:46:33Z
dc.date.available 2014-06-25T07:46:33Z
dc.date.created [ca. 1491] ca
dc.date.issued [ca. 1491] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0391 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/18529
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 268 (en blanc els f. 267v i 268) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 18 línies ca
dc.description Escriptura: Gótica textual antiqua ca
dc.description Decoració: Orla amb adorns, emblemes: "nus", "forest de punta de diamant", "lloc perillós", "planta de mill", "llibre", sostingut per dos "putti" i escut dels Sobirans de Nàpols; títol alternant línies en or i blau; profusió de caplletres miniades en or i colors; paraules en or. Miniatures al començament de cadascun dels oficis: La Resurrecció del Senyor (f. 1r); Sant Jordi (f. 19r); Sant Marc (f. 25r); Sant Felip i Jaume (f. 30r); Invenció de la Santa Creu (f. 35v); Sant Joan "ante Portam Latinam" (f. 41r); Aparició de Sant Miquel Arcàngel (f. 46v); L'Ascensió del Senyor (f. 52r); Pentecosta (f. 57v); Pare Etern (f. 82v); Corpus Christi (f. 95r); Sant Joan Baptista (101r); Sant Pere i Sant Pau (f. 111r); Sant Pau (f. 122r); Visitació de la Verge (f. 127v); (el f. 133 està tallada la miniatura); Jaume Apòstol (138v); Sant Pere Advíncula (f. 144r); Mare de Déu amb el infant (f. 149v); Transfiguració del Senyor (f. 155r); Sant Llorenç (f. 160v); Asunció de la Verge (167r); Sant Bartomeu (f. 172v); Sant Agustí (f. 177v); Degollació de Sant Joan (f. 182v); Natividat de la Verge (f. 188r); Sant Mateu (199v); Dedicació de Sant Miquel Arcàngel (f. 204v); Sant Jeroni (f. 211r); Sant Lluc (f. 212r); Sant Simeó i Sant Judas (f. 217r); Tots els Sants (f. 222r); Ofici dels fidels difunts (f. 229r); San Martí (f. 234r); Santa Caterina (f. 239v a); Sant Andreu (f. 239v b); Sant Nicolau (251v a); Sant Ambrosi (251v b); Concepció de la Verge (f. 252r); Santa Llúcia (f. 257v) i Sant Tomàs Apòstol (f. 262v). Miniatures atribuïdes a Cristoforo Majorana (Toscano, G.) ca
dc.description Enquadernació: Actual, pell sobre taula, amb palmetes en daurat com a motiu ornamental. Restaurada en 1971 ca
dc.description Origen: Escrit a Nàpols, ca. 1491 (Toscano, G.) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 815 ca
dc.description Conegut com: Vesperal de Ferrante I ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 391 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El códex transcriu l'ofici de vespres des de Pasqua de Resurrecció fins la festivitat de sant Tomàs. La miniatura de santa Maria Magdalena ha sigut mutilada (f. 133) ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r: "[rúbr.] In die resurrectionis domini nostri Iesu Chr[ist]i" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 19r: "[rúbr.] In s[an]cti Georgii martiris" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 25r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Marci evang[e]l[ist]e" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 30r: "[rúbr.] In s[an]c[t]o[rum] ap[osto]lo[rum] Philippi et Jacobi" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 35v: "[rúbr.] Inventione S[an]c[t]e Crucis" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 41r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Joh[ann]is ant[e] porta[m] latinam" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 46r: "[rúbr.] In apparitione s[an]c[t]i Michael[is]" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 52r: "[rúbr.] In vigilia Ascensionis" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 57r: "[rúbr.] In vigilia Penteconstes" [sic ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 82v: "[rúbr.] In festo s[an]c[t]issime Trinit[atis]" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 95r: "[rúbr.] In solle[n]nitate Corporis domini nostri Jesu Chr[ist]i" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 100v: "[rúbr.] In nativitate sa[n]cti Johannis babtiste" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 111r: "[rúbr.] In vigilia apostolorum Petri et Pauli" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 122r: "[rúbr.] In co[m]memoratione s[an]c[t]i Pauli" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 127v: "[rúbr.] In festo visitationis beate vi[r]ginis Marie" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 133r: "[rúbr.] In s[an]c[t]e Marie Magdalene" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 138v: "[rúbr.] In festo s[an]c[t]i Jacobi apostoli" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 143v-144r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Petri ad vincula" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 149v: "[rúbr.] In festo b[ea]te Marie ad [sic] nivis" ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 155r: "[rúbr.] In festo Transfigurationis D[omi]ni" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 160v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Laure[n]tii" ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 166v: "[rúbr.] In Assu[m]ptio[n]e beate Marie" ca
dc.description.tableofcontents 23. f. 172r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Bartholomei" ca
dc.description.tableofcontents 24. f. 177v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Augustini" ca
dc.description.tableofcontents 25. f 182v: "[rúbr.] In decollatione s[an]c[t]i Joh[ann]is b[a]b[tist]e" ca
dc.description.tableofcontents 26. f. 188r: "[rúbr.] In nativitate virginis Marie" ca
dc.description.tableofcontents 27. f. 193v: "[rúbr.] In exaltat[i]one S[an]c[t]e Cruc[is]" ca
dc.description.tableofcontents 28. f. 199v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Matthei ap[osto]li et evang[e]l[ist]e" ca
dc.description.tableofcontents 29. f. 204v: "[rúbr.] In dedicatione s[an]c[t]i Mich[a]elis" ca
dc.description.tableofcontents 30. f. 211r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Hieronimi" ca
dc.description.tableofcontents 31. f. 211v "[rúbr.] In s[an]c[t]i Francisci" ca
dc.description.tableofcontents 32. f. 212r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Luce evang[e]liste" ca
dc.description.tableofcontents 33. f. 217r: "[rúbr.] In s[an]c[t]oru[m] apostolo[rum] Symonis [et] Jude" ca
dc.description.tableofcontents 34. f. 222r: "[rúbr.] In festo Omnium S[an]c[t]orum" ca
dc.description.tableofcontents 35. f. 229r: "[rúbr.] In offitio [sic] Fidelium Defu[n]ctoru[m]" ca
dc.description.tableofcontents 36. f. 239v: "[rúbr.] In s[an]c[t]e Echaterine vi[r]g[inis] [et] m[arty]r[is]" ca
dc.description.tableofcontents 37. f. 239v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Andree ap[osto]li" ca
dc.description.tableofcontents 38. f. 251r: "[rúbr.] In s[an]cti Nicolai episcopi er confessoris" ca
dc.description.tableofcontents 39. f. 251v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Ambrosii ep[iscop]i er [con]fess[oris]" ca
dc.description.tableofcontents 40. f. 251v: "[rúbr.] In festo Co[n]ceptionis b[ea]te Marie" ca
dc.description.tableofcontents 41. f. 257v: "[rúbr.] In s[an]c[t]e Lucie" ca
dc.description.tableofcontents 42. f. 262v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Thome apostoli" ca
dc.description.tableofcontents 43. f. 267r: "[text] ... et fidem congrua devotione sectemur. Per Dominum" ca
dc.format.extent 268 f. : il. ; 390 x 275 mm enquadernació 415 x 291 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 14 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 463 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1299, làm. XIV ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2038, fig. 684 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 41 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. I, p. 150, 153, fig. p. 151, t. II, p. 11 i 292-293, doc. 770, làm. 10 ca
dc.relation.isreferencedby Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, 793 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 126 ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 51 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., Les rois bibliophiles..., cit. I, p. 385 ca
dc.relation.isreferencedby Putaturo Murano Codici Miniati..., p. 101 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, p. VII. 2, taules 1, 8 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 140, n. 14 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV. 4) Cristoforo Majorana", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 451, figs.118-119 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Vesperal] la
dc.title.alternative Vesperal de Ferrante I ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0391/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0391/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Littera A plu. 1 nu. 15) ca
dc.description.custevent La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 32 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19170622 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0391 ca
dc.identifier.local Olim 815 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element

Cerca a RODERIC

Cerca avançada

Visualitza

Estadístiques