Auli Gellii Noctium atticarum
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Auli Gellii Noctium atticarum

DSpace Repository

Auli Gellii Noctium atticarum

Show simple item record

dc.contributor.author Rapicano, Nardo, il ca
dc.contributor.author Scariglia, Baldassare, enq ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Gel·li, Aulus ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T11:16:50Z
dc.date.available 2017-11-23T11:16:50Z
dc.date.created [ca. 1483] ca
dc.date.issued [ca. 1483] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0389 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/18287
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 19r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la ; f. iii (pergamí actual) + 232 (f. 16-18, 231 i 232 en blanc) + iii (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams vertical cada 10 fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 33 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua ; conté notes marginals de mateix copista ca
dc.description Decoració: Orla arquitectònica en colors formada per tres cossos, que emmarquen el començament del text. A cada costat: al cos superior un amoret, en el central, un fris amb genets, i en l'inferior, un canelobre. En la part inferior l'escut amb les armes de Nàpols i Sicília sostingut per sis "putti". La caplletra miniada representant un copista (f. 19r). Setze caplletres miniades, que es troben en els fulls, 36r, 53v, 72r, 82r, 90v, 103v, 124r, 132v, 142v, 159v, 168v, 179v, 189v, 204r, 211v i 221v i inicials en or sobre fons de color. Els títols dels capítols i les paraules en grec en tinta roja. Les miniatures són atribuïbles a Nardo Rapicano (G. Toscano) ca
dc.description Enquadernació: Del S. XV restaurada en 1971, conservant part de l'enquadernació original amb ferros daurats formant requadres, que emmarquen dofins, muntanyes de puntes de diamant i la seu ardent. Cantells daurats. L'enquadernació atribuïda a Baldassare Scariglia ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Nàpols en l'últim quart del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 817 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 389 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu les "Noctes atticae" de Aulus Gel·li. D'aquesta obra es conserven tots els llibres excepte el vuité, la seua absència ha estat indicada pel copista amb una nota marginal al f. 103v: "Deficit octavus liber". Pel que fa a la resta dels llibres, hi manca el text a partir de la meitat del capítol setzé del llibre tercer fins al capítol primer del llibre quart; així mateix manca el text a partir de la meitat del capítol dotzé del llibre nou fins la meitat del capítol primer del llibre desé. Aquest manuscrit fou realitzat per encàrrec del Cardenal Juan d'Aragó ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-15v: [Índex]: "Incipiunt capitula librorum Auli Gelii Noctium atticarum ... [text] summa de Noctium ordine. Cap[itulum] XI. Finis" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 19r-36r: "[rúbr.] Auli Gellii Noctium atticarum commentarii liber primus. [text] Plutarchus in libro quem ... illi appellant" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 36r-53r: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum co[m]me[n]tarii liber secundus ... [text] Inter labores voluntarios ... quod tranquillius est, atrum esse videtur" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 53r -62v: "[rúbr.] Auli Gellii Noctium atticarum com[m]entarii liber tertius incipit ... ; [f. 53v: text] Hyeme iam discedente apud ... ; [f. 62v: text] [cap. XVI] ... lege agente bonorum ... " ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 63r-71v: [liber quartus, cap. I] ... "penu nomines. [text] Sed postea versum est in cognomentum appelat[us]q[ue] est Cecilius Statius" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 71v-82r: "[rúbr.] Auli Gellii Noctium atticarum comm[en]tarii liber quintus ; [f. 72r: text] Musonium philosophum solitum dic[er]e ... Compluries in imp[er]atore[m] impetum facere. [rúbr.] Explicit liber V" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 82r-90r: "[rúbr.] Auli Gellii Noctium atticarum commentarii liber sextus incipit. [text] ...Homines fecisse dicitur tantam vim ... sed a militibus forte auxiliaris incensa s[unt]" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 90r-103v: "[rúbr.] Auli Gellii Noctium atticarum commentarii liber septimus incipit. ; [f. 90v: text] Quod Olympiade Phi[li]pi regis uxore ... immodicum modu[m] luxuriasset exuberassetq[ue]" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 103v: "[D]eficit octavus lib[e]r" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 103v-110r: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum commentarii liber nonus incip[it]. [text] Q. Cludius in undevicesimo annali ... ; [f. 109v cap. XII] ... significatione est ..." ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 110r-124r: [Liber X. Cap. I] "[text] est. In M. autem Catonis ... Atq[ue] illum in preceps prono rapit alveus amni" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 124r-132v: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticar[um] commentarii liber undecim[us] ... [text] Timeus in historiis quas oratione græca ... qui servo suo uti furtum face[re]t imp[er]avit" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 132v-142v: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum commentarii liber duodecimus. [text] Nuntiatum quondam est Phavorino philosopho ... lectorum animos impediremus" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 142v- 159v: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum commentarii liber tertiusdecim[us]. Incipit. [text] ... M[arcus] Cicero in primo antonianarum ...quo grece dicitur α'ναψύξαι" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 159v-168r: "[rubr.] Auli Gelii Noctium atticarum co[m]mentarii liber quattuordecimus incipit. [text] ... Adversus istos qui sese chaldeos ... ante atimium plebiscitum" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 168r-179r: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum commentarii liber quintusdecimus incipit ; [f. 168v: text] ... Declamaverat Antonius Iulianus rhetor ... ; [f. 179r: text] [et] ymagini et civitati pepercit" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 179r-189r: "[rúbr.] Auli Gellii Noctium atticarum co[m]mentarii liber sextusdecimus ; [f. 179v: text] ... Adolesce[n]stuli [sic] cum etia[m] tum in scholis ... ; [f. 189r: text] Delphinus vehens [et] homo insidens. [rubr.] Auli Gelii Noctium atticarum co[m]mentarii liber sestus Xus expl[icit]" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 189v-203v: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum co[m]mentarii liber septimusdecimus incipit. [text] ... Ut quidam fuerunt monstra hominum ... bellum poenorum secu[n]dum. [rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum co[m]mentarii liber septimusdecimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 203v-211v: "[rúbr.] Incipit decimus octavus ; [f. 204r: text] ... Familiares Phavorini duo erant ... ; [f. 211v: text] Idq[ue] ipsum ratione quada[m] geometrica fieri disserit" ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 211v-221r: "[rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum commentarii liber decimus nonus incipit. [text] ... Navigabamus a Cassio ad Brundusium ... Ilud enim inopia fecerunt hoc nulla re subacti. [rúbr.] Auli Gelii Noctium atticarum commentarii liber nonusdecimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 221r-230r: "[rúbr.] Incipit eiusdem liber vigesim[us]. Disceptatio Sextii Cecilii iuris consulti ... quid quo in libro quæri inveniriq[ue] possit. [rúbr.] [Telos]. Aul[i] Gelii Noctium atticarum commentarii liber vigesimus [et] ultimus explicit" ca
dc.format.extent 232 f. : il. ; 365 x 243 mm enquadernació 378 x 260 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.language lat gre ca
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 93 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 420 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 89 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 424 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1042 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2005, fig. 665 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 149 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, La encuadernación napolitana en la segunda mitad del siglo XV, p. 13, làm. 5 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, II, p. 76, làm. 104-106 ca
dc.relation.isreferencedby Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 688, p. 565 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 114 ca
dc.relation.isreferencedby Putaturo Murano, Miniature napoletane del Rinascimento, p. 34, 36 ca
dc.relation.isreferencedby De la Mare, The Florentine Scribes of Cardinal Giovanni of Aragon, p. 271 Appendix I, n. 50 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, p. VII, 5 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., Les rois bibliophiles..., cit. I, p. 310 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario..., p. 178, n. 93 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "Matteo Felice...", p. 109, fig. 36 ca
dc.relation.isreferencedby Haffner, Der Bibliothek des Kardinals Giovanni d'Aragona, cat. 20 p. 271-276, làm. XVI, fig. 30 ca
dc.relation.isreferencedby Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II, p. 351-353, n. 145, làm. 118 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV. 1) El taller de Cola y Nardo Rapicano", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 396, figs. 22-23 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Auli Gellii Noctium atticarum la
dc.title.alternative Noctes atticae ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0389/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0389/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Colección del Cardenal de Aragón; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. P. 2. n. 17) ca
dc.description.custevent La corona de Aragón en el Mediterráneo, 320; La corona d'Aragó, 175; La biblioteca real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 38; La biblioteca real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 26; Princeses de terres llunyanes, p. 477 ca
dc.description.handdesc Llatí i fragments en grec ca
dc.identifier.local .b18902017 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0389 ca
dc.identifier.local Olim 817 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics