L’experiència escolar laicoracionalista a Xàtiva a l’inici del segle xx
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L’experiència escolar laicoracionalista a Xàtiva a l’inici del segle xx

DSpace Repository

L’experiència escolar laicoracionalista a Xàtiva a l’inici del segle xx

Show simple item record

dc.contributor.author Torregrosa Barberà, Vicente
dc.date.accessioned 2010-06-02T10:58:20Z
dc.date.available 2010-06-02T10:58:20Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/12845
dc.description.abstract A partir d’unes breus notes sobre la situació educativa al País Valencià (dèficits en el nombre d’escoles públiques de primer ensenyament, falta de condicions higièniques i materials dels edificis escolars, dificultats organitzatives derivades de l’heterogeneïtat de l’alumnat, falta de consideració i prestigi social del professorat...), sobre les relacions entre les iniciatives de renovació pedagògica de l’època i el desenvolupament de determinats projectes polítics (anarquisme, socialisme, blasquisme...) i sobre la realitat social, econòmica, política i cultural de la ciutat de Xàtiva del moment, analitzem la posada en marxa i el funcionament d’experiències educatives com les de l’escola laica El Progreso, anomenada més endavant, del Círculo de Unión Republicana, i la racionalista Escuela Moderna Laplace, dirigida per José Casasola, que, vinculades a iniciatives sociopolítiques, ideològicament progressistes i políticament republicanes i anticlericals, cercaven, des de finals del segle XIX, dins un plantejament més general, la construcció d’un model educatiu alternatiu al de l’escola, tant pública com catòlica, com a instrument del canvi polític. en
dc.language.iso ca en
dc.relation http://www.iecat.net/pperiodiques/openlink.asp?URL=ShowArticleFile.asp?FileID={00E0CC49-8880-41A3-B6A5-297531B4FE5C}&FileType=application/pdf en
dc.source TORREGROSA BARBERÀ, Vicent. L’experiència escolar laicoracionalista a Xàtiva a l’inici del segle xx. En: Educació i Història. Revista d´Història de l´Educació, 2004, vol. 7, p. 349-381 en
dc.subject Història de l’educació; Laïcisme; Ensenyament racionalista; País Valencià en
dc.title L’experiència escolar laicoracionalista a Xàtiva a l’inici del segle xx en
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por especialidades::Historia de la educación en
dc.description.abstractenglish From a few notes on the educational situation in the Valencian Country (shortage in the number of public primary education schools, poor hygienic conditions and lack of equipment of the school buildings, difficulties in the organisation due to the heterogeneity of the students, lack of social prestige and regard for the professoriate…), on the relationship between the initiatives of pedagogical renovation of the time and the development of some particular political projects (anarchism, socialism, blasquism…) and on the social, economic, political and cultural reality of Xativa city, we analyze the start off and the functioning of educational experiences like the ones from the laic school El Progreso, later named Circulo de Unión Republicana, and the rationalist school Escuela Moderna Laplace, led by José Casasola, that, linked to sociopolitical initiatives —ideologically progressive and republican and anticlerical politically—, were seeking, since the end of the XIX century, within a more general approach, the construction of an alternative educational model to both the public and catholic school, as an instrument of political change. en
dc.description.private -Vicent.Torregrossa@uv.es en

View       (201.8Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics